mip-lodzStanowisko polimeryzacji plazmowej wykonane przy współpracy z Politechniką Łódzką. Zawiera kompletny system próżniowy z  pompą, opomiarowaniem próżni, wymrażarką z ciekłym azotem oraz źródłem plazmy mikrofalowej typu MIP (Mikrowave Induced Plasma). Źródło MIP posiada wnękę z rodzajem pola TEM i wyposażone jest w rurę wyładowczą kwarcową o średnicy 36mm. Układ mikrofalowy o mocy 1KW posiada zasilacz z dwoma transformatorami impulsowymi oraz zespół strojników współosiowych pozwalających dostroić impedancje wg wskazań wbudowanego reflektometru. Zakres ciśnień roboczych          10¯² - 10mBar.

mip-lodz-glowicamip8

 
plazmatronika, naczynia teflonowe , uniclever, mineralizator, mineralizacja, plazma, mikrofalowa, urzπdzenie